Najnowsze dane na temat Bitcoin Lightning Network potwierdzają rosnącą zdolność przesyłania płatności w sieci. Rozwój tej technologii wskazuje na dalszą poprawę skalowalności Bitcoin oraz zdolności sieci do obsługi większej liczby transakcji. Oto kluczowe punkty tego artykułu:

– Bitcoin Lightning Network, który jest drugą warstwą rozwiniętą na Bitcoinie, umożliwia szybsze i tańsze przekazywanie płatności w porównaniu do głównej sieci Bitcoin.
– Sieć ta działa na zasadzie routingu, gdzie transakcje są przekazywane pomiędzy węzłami, zanim zostaną zatwierdzone na blockchainie Bitcoin.
– Według najnowszych danych, zdolność przesyłania płatności Lightning Network stale rośnie. Obecnie osiągnęła ona imponującą wartość 1293 BTC, co jest równoważne około 48 milionom dolarów.
– Liczba węzłów w sieci Bitcoin Lightning również rośnie. Obecnie jest ich ponad 11,8 tysiąca.
– Rosnąca zdolność przesyłania płatności na Lightning Network jest wynikiem dalszego rozwoju i wdrażania nowych funkcji oraz lepszego zrozumienia tej technologii przez społeczność kryptowalutową.
– Bitcoin Lightning Network ma potencjał, by stać się ważnym elementem ekosystemu Bitcoin, poprawiając skalowalność i zmniejszając koszty transakcji.

Podsumowanie

Bitcoin Lightning Network kontynuuje swoje dynamiczne tempo rozwoju, zdobywając coraz większe zaufanie i popularność wśród społeczności kryptowalutowej. Wzrastająca zdolność przesyłania płatności oraz rosnąca liczba węzłów świadczą o silnym potencjale tej technologii. Niezależnie od tego, czy jesteśmy zwolennikami Bitcoin, czy nie, warto zwrócić uwagę na te pozytywne zmiany, które wpływają na poprawę skalowalności całej sieci kryptowalutowej.