crypto ninja

[Poradnik] Jak postawić masternoda Polis? Krok po kroku

Polis jest bez wątpienia jednym z najczęściej wybieranych obecnie masternodów. W tym wpisie zobaczysz, jak proste jest postawienie swojego pierwszego masternoda Polis, dowiesz się czego będziesz potrzebować oraz najważniejsze – ile tak naprawdę kosztuje postawienie masternoda?

Ustawianie serwera VPS

Pierwszym krokiem będzie wybranie odpowiedniego serwera VPS pod naszego masternoda. Ja najczęściej korzystałem z DigitalOcean (możesz dostać pierwszy miesiąc za darmo – zobacz tutaj!). Poniżej minimalne wymagania, którymi musimy się sugerować przy odpalaniu dropleta:

 • System operacyjny Linux (przynajmniej Ubuntu 16.04 64-bit).
 • Conajmniej 1GB RAM.
 • Przynajmniej 30GB miejsca na dysku.
 • Pobrany portfel z oficjalnej strony.
 • Zakupione 1000 POLIS, przesłane na nasz portfel.

Przygotowanie portfela

 1. Uruchom pobrany portfel, poczekaj na zsynchronizowanie się z siecią
 2. Przejdź do ustawień, klikając : Settings -> Options -> WalletCheck
 3. Zaznacz kwadraciki przy opcjach „Enable coin control features” oraz „Show Masternodes Tab”
 4. Kliknij OK i zrestartuj swój portfel.
 5. Przejdź do zakładki „Tools” -> „Debug console”
 6. W konsoli wpisz komendę: masternode genkey
 7. Powinieneś zobaczyć długi ciąg znaków – coś w stylu:
  3HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg
 8. To jest twój private key, nie udostępniaj go nikomu!

Uruchomienie masternoda na serwerze

Dobra, mamy podstawy, więc czas na ogarnięcie działań na serwerze. Do połączeń z serwerem VPS polecam program PuTTy. Pamiętaj, żeby zabezpieczyć odpowiednio serwer – zerknij na mój post, w którym opisywałem jak to zrobić.

Zaloguj się na swój serwer i zacznij po kolei wpisywać komendy. Po każdej linijce poprostu wciśnij enter, żeby zatwierdzić komendę.Log into your VPS

apt-get -y update
apt-get -y upgrade
apt-get -y install software-properties-common
apt-add-repository -y ppa:bitcoin/bitcoin
apt-get -y update
apt-get -y install \
  wget \
  git \
  unzip \
  libevent-dev \
  libboost-dev \
  libboost-chrono-dev \
  libboost-filesystem-dev \
  libboost-program-options-dev \
  libboost-system-dev \
  libboost-test-dev \
  libboost-thread-dev \
  libminiupnpc-dev \
  build-essential \
  libtool \
  autotools-dev \
  automake \
  pkg-config \
  libssl-dev \
  libevent-dev \
  bsdmainutils \
  libzmq3-dev \
  nano
apt-get -y update
apt-get -y upgrade
apt-get -y install libdb4.8-dev
apt-get -y install libdb4.8++-dev
wget https://github.com/polispay/polis/releases/download/v1.5.3/poliscore-1.5.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz
tar -xvf poliscore-1.5.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz
rm poliscore-1.5.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz
cp poliscore-1.5.3/bin/polis{d,-cli} /usr/local/bin/
cd
mkdir -p .poliscore
nano .poliscore/polis.conf

Zamień: externalip=VPS_IP_ADDRESS na adres swojego IP oraz masternodeprivkey=WALLET_GENKEY na wygenerowany na portfelu długi ciąg znaków.

rpcuser=randuser43897ty8943
rpcpassword=passhf95uiygr5308h08r3h0249fbgh7389h973
rpcallowip=127.0.0.1
listen=1
server=1
daemon=1
logtimestamps=1
maxconnections=256
externalip=VPS_IP_ADDRESS
#masternodeprivkey=WALLET_GENKEY
#masternode=1
addnode=polispay.org

CTRL X żeby zapisać plik, Y żeby zatwierdzić zmiany, potem ENTER.

polisd &
apt-get -y install virtualenv python-pip
git clone https://github.com/polispay/sentinel /sentinel
cd /sentinel
virtualenv venv
. venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
crontab -e

Wciśnij 2 – otworzy się edytor, w którym musisz dodać poniższą linijkę na samym dole pliku

* * * * * cd /sentinel && ./venv/bin/python bin/sentinel.py >/dev/null 2>&1

CTRL X żeby zapisać. Y żeby potwierdzić zmiany, potem ENTER.

3. Wpisz watch polis-cli getinfo żeby sprawdzić na jakim etapie jest synchronizacja bloków, poczekaj aż masternode będzie na bieżąco. Aktualny blok sprawdzić na oficjalnym explorerze: https://insight.polispay.org/ 

4. Wygeneruj BLS poniższą komendą, a następnie skopiuj go. Będzie potrzebny w kolejnym kroku – musimy go dodać do pliku config w linijce masternodeblsprivkey.

polis-cli bls generate
nano .poliscore/polis.conf

Na tym etapie musimy usunąć '#’, które znajdowały się przed masternode=1 oraz masternodeprivkey=WALLET_GENKEY oraz dodać wygenerowany przed chwilą BLS.

masternodeprivkey=WALLET_GENKEY
masternode=1
masternodeblsprivkey=secret_key_here

CTRL X żeby zapisać. Y żeby potwierdzić zmiany, potem ENTER.

5. Już prawie kończymy. Czas zrestartować masternoda.

polis-cli stop
polisd &

Konfiguracja portfela – ciąg dalszy

 1. Poszukaj na swoim dysku pliku masternode.conf. W zależności od systemu operacyjnego powinien być w tym miejscu:
  • Windows: %APPDATA%\polisCore\
  • Mac OS: ~/Library/Application Support/polisCore/
  • Unix/Linux: ~/.poliscore/
 2. Przejdź do zakładki „Tools” -> „Debug console”
 3. Wpisz komendę masternode outputs
 4. Jeżeli zrobiłeś transakcję do siebie o równowartości dokładnie 1000 POLIS, to powinieneś zobaczyć coś takiego:
{
  "12345678xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx": "0"
}

Długi ciąg znaków to txid, natomiast na samym końcu znajduje się vout

5. W otwartym plikumasternode.conf musisz dodać wiersz, w którym będzie znajdować się po kolei:
NAZWA_MASTERNODA ADRES_IP:PORT (24126), private keytxid oraz vout. Powinno to wyglądaj tak:

mn1 1.2.3.4:24126 3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12345678xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 

6. Zapisz plik, zamknij portfel a następnie uruchom go ponownie.
7. Przejdź do zakładki „Masternodes”
8. Powinieneś zobaczyś swojego masternoda na liście. Kliknij na „Start All”
9. Po pojawieniu się komunikatu „SENTINEL_PING_EXPIRED” powinieneś poczekać teraz na synchronizację.
10. Jeżeli wyświetli się komunikat „Failed to verify MNB”, to prawdopodobnie twoja transakcja, którą wykonałeś do siebie nie ma jeszcze 15 potwierdzeń. Poczekaj aż tyle uzyska.

Gratulację! Właśnie postawiłeś swojego masternoda POLIS! Na pierwsze nagrody zazwyczaj czeka się trochę dłużej, więc się nie przejmuj jeżeli nie zaczną ci wpadać od razu. Po pewnym czasie to się usystematyzuje i będziesz je dostawać regularnie 🙂 Miłego zarabiania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *